POROTILAMATKAILU RY

Porotilamatkailuyritykset tarjoavat aitoja poroelämyksiä sekä antavat mahdollisuuden tutustua perinteisiin työmenetelmiin, laadukkaisiin porotuotteisiin, pororuokiin ja poronhoitoon.

Porotilamatkailu

Porotilamatkailu ry:n toiminnan tarkoituksena on tukea porotilojen ja poronhoitajien matkailutoiminnan aloittamista, vahvistaa yhteistoimintaverkostoa ja solmia suhteita yhteistyökumppaneihin, eri viranomaisiin, matkailualan muihin toimijoihin kuten matkanjärjestäjiin ja alan organisaatioihin. 

Porotilamatkailun merkitys on nähtävä erityisesti pienten, pohjoisten kylien elinkeinojen monipuolistumisessa ja matkailun tarjoamina työpaikkoina sekä porotalouden kannattavuuden kohentumisena. Samalla porotalouteen pohjautuvan matkailun on todettu avaavan mahdollisuuksia sukupolvien mittaista perinnettään jatkamaan haluaville nuorille.

Toiminta

Yhdistyksen toiminta katsotaan erittäin tärkeäksi erityisesti juuri aloittaville yrityksille.

Yhdistys tarjoaa työkaluja matkailuyrityksen laadun kehittämiseen, turvallisuussuunnitteluun, eläinten hyvinvointiin ja yrityksen kehittämiseen. Yhdistys voi myös lausua ja ottaa kantaa yhteisiin poromatkailuun liittyviin asioihin.

Myös jo pitkään toimineet yritykset voivat edelleen hyödyntää yhdistystä tuomalla toimintaan omaa vahvaa tietotaitoa sekä osaksi yhteistoimintaverkostoa.


Porotilamatkailu ry